TRENČAN

Trenčanom o Trenčíne

Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína


Aktuality

 
Archív minulých aktualít


18. februára 2012 vo veku 81 rokov zomrel Ing. arch. Štefan Androvič, CSc.,

známy Trenčan, povolaním architekt, s celoživotným zameraním na históriu, skauting, letectvo, vojenstvo, modelárstvo.

Narodil sa v roku 1930 v trenčianskej živnostníckej rodine a vyrastal pod hradom, na hlavnom námestí. Na jeho príklon k histórii mal zrejme vplyv aj rektor Branecký, ktorý ho učil. Vyštudoval architektúru na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave u architekta a historika prof. Alfréda Piffla, absolvoval v roku 1955. Vedeckú hodnosť kandidáta vied nadobudol v SAV, u historika PhDr. Jána Tibenského v oblasti histórie vied a techniky.
Pracoval celý život v oblasti výstavby: v projekcii aj v štátnej správe; istý čas bol hlavným architektom mesta Trenčín.

Publikovať začal ešte ako študent architektúry, keď pracoval vo vlastivednom krúžku profesora Pozdišovského pri Mestskom múzeu v Trenčíne, príspevkami do jeho Informačných zpráv. Pokračoval množstvom textov vo všetkých oblastiach svojich záujmov, je autorom a spoluautorom niekoľkých kníh.

Osobne zažil veľké premeny Trenčína aj spoločenského prostredia, poznal veľa starých Trenčanov a stihol zachytiť pozoruhodné spomienky. Spolupracoval s odborníkmi v oblastiach svojho záujmu, doma aj v zahraničí. Osobne i cez svoju bohatú korešpondenciu sa poznal s mnohými ľuďmi dnes už legendárneho mena.

(Jeho fotografia je nižšie pri informácii o jeho osemdesiatke)   11. januára 2012 vo veku 99 rokov zomrel generál Ing. Ján Strcula,
pozoruhodná postava československého vojenstva.

Do stovky mu chýbal už iba kráty čas. Do vysokého veku bol činný a pestoval svoju záľubu - rezbárstvo. Jeho pozoruhodný životopis je na internete: keď Nemecko v r. 1938 zabralo pohraničie, neuposlúchol rozkaz a so svojou delostreleckou jednokou išiel proti nim bojovať, preto ho vlastní uväznili. Moja osobná spomienka naňho je z rokov šesťdesiatych, bývali sme v tom istom dome na Nábrežnej ulici, spomínam si, že generál mal peknú dcéru.

(Autor orig. fotografie: neznámy)Trenčianska 20 - Eur - minca

(Za informácu a podklad ďakujem môjmu priateľovi Lacovi N.)
28.10.2011 inštalovali pamätnú tabuľu na Hviezdoslavovej ulici, ktorú občanom Trenčína venoval pán ass. prof. MUDr. Ivan Engler, PhD.26.10.2011 zomrel Cyril Vrzgula z Jericha vo veku 73r. , bývalý riaditeľ Trenčianskeho múzea, pochovaný v  Trenčianskom Jastrabí.Ing. arch. Štefan Androvič 80ročný
Na jeseň 2010 sa 80 rokov dožil známy Trenčan, architekt trenčianskeho sídliska Juh II, znalec histórie najmä Trenčína, skautingu a vojenstva, člen staronového 52. klubu oldskautov. Do ďalších rokov želáme hlavne dobré zdravie!

Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín.

Autor si vyhradzuje všetky práva, hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä udeľovať súhlas na rozmnožovanie, verejný prenos a iné rozširovanie.


„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich