Vo vydavateľstve CBS vyšla publikácia autorov Ján Hanušin a Bohuš Schwarzbacher Trenčín a okolie kedysi a dnes Kniha na viac ako 100 stranách porovnáva prostredníctvom starých pohľadníc a fotografii a súčasných záberov vzhľad 24 miest a obci okresu Trenčín v minulosti a v súčasnosti. Knihu si môžete kúpiť/objednať u spoluautora, p. J. Hanušina, za cenu 16 Eur prostredníctvom e-mailu (janoba35zavináč.gmail.com) alebo na tel. č. 0910926758.