TRENČAN

Trenčanom o Trenčíne

Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína


Prísaha členov mestskej rady Trenčína 1479

 
V trenčianskej mestskej knihe za zachovala prísaha členov mestskaj rady z roku 1476. Z ďalších zápisov vyplýva, že sa tu už používala viac rokov. Aj keď má už vyše pol tisícky rokov, nielen, že je stále aktuálna, ale tiež jej dobre rozumieme - veď je vo vtedajšej miestnej forme  slovenčiny.

„My prísaháme pánu bouhu(1) i této obci, že chcme pravdu vésti, velebiti,
a krivdu tupiti, tak dobre chudému jako bouhatému, sirotkóm a vdovám spravedlnosti
udeliti, a to ani pro bázen, ani pro prízen, ani pro závist, ani pro dary neopustiti, ani
radu vynášeti, a což bychom tomuto mestu i rade kde a od koho škodné(2) zvedeli
a slyšeli, to v rade zjeviti máme. Toho nám pán bouh pomáhaj.“

(1) Nasleduje preškrtané: matce Boužéj, všem svatým.
(2) Písané: sskodnce


Prevzaté z internetu, tam citované podľa: Chaloupecký, V.: Stredoveké listy ze Slovenska, sbírka listu a listin, psaných jazykem národním, Bratislava-Praha 1937, s. 126
„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain