Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

Posledná zmena [MM/DD/RRRR]:

Odkazy na vybrané články z internetovej stránky "Trenčan" http://trencan.6f.sk
súvisiace s (r.k.) Cirkvou:

Odkazy nie sú nijako zvlášť usporiadané; môže sa stať, že je aj niečo dvojmo, alebo že dačo chýba. Pripomienky s vďakou prijímam.

K dejinám sv. Ondreja, sv. Benedika a Skalky pri Trenčíne. Autor: Jozef Branecký, 1924 [0184] Pridané 21.5.2021.
Kňazi farnosti Trenčín - Juh. Autor: Anna Bezáková. [0188] Pridané na Veľký piatok roku 2021.
Oprava veží piaristického kostola v Trenčíne v roku 2002. [0185] článok poskytol pán Ladislav Nebus. Pridané na Troch kráľov roku 2021.
Skalka. ■ [0184] zverejnené na Vianoce 2020.
Socha sv. Trojice v Trenčíne (*1712) [0178] zverejnené 12.9.2020.
Datumy Veľkej noci (Pridané na Kvetnú nedeľu 2020.)
Zničujúci požiar Katolíckeho konviktu na hlavnom námestí v Trenčíne v r. 1951.    Pridané 21.5.2018.
Veľká Skalka (kláštor) - pôdorys
Trenčanské kostoly, fary, kaplnky, sochy, kríže, cintoríny, ...    Pridané 21.8.2016.
Katolícky kultúrny dom v Trenčíne.   - pridané 8.5.2018.
Dobrodružný príbeh stratenej pamätnej tabule Katolíckeho kultúrneho domu v Trenčíne z roku 1939.   - pridané 8.5.2018.
Nákazy v minulosti Trenčína: 1710 aj 1715 mor, 2020 vírus... (Pridané 30. marca 2020.)
Virtuálne pamätné tabule [0042]tam: Misz, Buday, Branecký
Galéria zaslúžilých o Trenčín tam: Branecký, Misz, Rekem, Stárek
Čestní občania mesta Trenčín tam: Branecký
Trenčianski funkcionári.    Pridané na Tri krále A.D. 2015.
Trenčianski farári    (Stárek, Misz, Marsina, Luky,... a ďalší kňazi - Hamaj, ...)    Pridané 10.12.2017.
Jozef Gálik - trenčiansky nemocničný kaplan, dekan, matičiar, učiteľ a verejný pracovník (Pridané 6. mája 2020.)
Mons. ThDr. Andrej Marsina (*1885-†1985), trenčiansky farár a dekan, pápežský prelát.     - pridané 24.4.2018, doplnené 4.6.2021.
Spomienka na trenčianskych dominikánov
Niekdajšie modlitby a datovanie - vložené na Tri krále 2015, doplnené na Tri krále 2018
História sakrálnych objektov Veľká Kubrá. Autor Mgr. Martin Jakub Macko CSsR. E-kniha na čítanie aj na stiahnutie.
Templári - ochrancovia prechodu cez Machnáč.   Autor: Ing. Otto Bobok, Trenčín, 2017.     - pridané 29.1.2018.

Rektor Branecký a jeho literárne diela tam aj Braneckého knihy.
Školské sestry De Notre Dame v Trenčíne =na str.2

Brožúra z r. 2001 o farnosti Orechové. Autor: Martin Poživenec.
Jozef Hamaj *22.nov.1894 Dolná Súča - †26.marca 1935 Orechové. Orechovský farár.
p. Ján Guga *(20.6.1897 alebo 24.7.1897) Orechové - † 13.1.1970 Orechové. Kňaz, farár, jezuita.
Justín Vršanský *7.4.1902 Dolnom Hričove - †5.12.1967. Administrátor fary v Orechovom.
Anton Domin * 7.6.1921 Stará Lehota - †25.4.2002 Považské Podhradie. Kanonik, orechovský farár.
Vojtech Grach *22.3.1922 - †30.9.1997. Laický katolícky činiteľ.
fr. František Ján Jánsky, OP *12.9.1937 Istebník - †10.4.1985 Trenčín. Kňaz, dominikán.

Kostol v Trenčianskych Biskupiciach
Kaplnka v Trenčianskych Biskupiciach
Kríž v Trenčianskych Biskupiciach
Cintorín v Trenčianskych Biskupiciach

Tisícročný románsky kostol sv. Jána Krstiteľa na strednom Považí v zaniknutej obci PominovecAutor: Ing. V. Brabenec, Trenčín, 8.9.2021.


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: