Vlastivedná monografia
TRENČÍN

Vlastivedná monografia je označenie literárnej kategórie s ucelene spracovanou jednou témou - vlastivedou, s rozsahom aspoň 50 strán. (http://sk.wikipedia.org/wiki/Monografia). Vlastivedných monografií je veľa, vydávajú sa už jedno storočie. Zoznam slovenských vlastivedných monografií zverejnil ich zberateľ na: http://www.monografia.sk/?page_id=399
O Trenčíne vyšla už nejedna "vlastivedná monografia". Uvedený zoznam uvádza tri:
   Laugaricio. 1980
   Trenčín, vlastivedná monografia, 1; Alfa, Bratislava, 1993
   Trenčín, vlastivedná monografia, 2; Alfa, Bratislava, 1997
V zozname trenčianskej literatúry "Trenčín Regionálna bibliografia" (ISBN 80-85 135-01-9), ktorú v r. 1996 vydala Krajská knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, zostavila Ľudmila Strohnerová, som podľa uvedenej definície napočítal trenčianskych (vlastivedných) monografií oveľa viac, zhruba pol stovky. Zväčša naozaj ide o monografie, kde je téma pomerne úzko vymedzená, je jedna a je špecializovaná. Okrem toho existujú o Trenčíne aj zborníky (teda skôr "multigrafie"), ktoré obsahujú viacero rôznych trenčianskych tém od viacerých autorov. Je ich približne desať. Podľa zaužívanej praxe teda aj tie patria medzi "monografie".

Najrozsiahlejšie z doterajších monografií sú už spomenuté "Trenčín" s podtitulom "vlastivedná monografia" a označením dielu (časti): doteraz 1 a 2, pripravoval sa 3.
Prvý diel má 382 strán a obsahuje 17 príspevkov od 16 autorov, priemer je 22,5 strán na jeden príspevok, dva príspevky má iba autor Lipták.
Druhý diel má 310 strán a obsahuje 43 príspevkov od 35 autorov, priemer je 7,2 strán na jeden príspevok, viac autorov má viac príspevkov než jeden.
Do obidvoch dielov spolu prispelo 46 autorov, z toho štyria autori prispeli po troch príspevkoch (Androvič, Jambor, Šišmiš, Zemene), a šiesti autori prispeli po dvoch príspevkoch (Hábl, Chlebana, Karlíková, Korený, Lipták, Nešporová).
Je to rozsiahle dielo s množstvom informácií, ktoré práve kvôli rozsiahlosti nemusí byť vyhľadávanie ani jednoduché ani rýchle. Naviac každá informácia v zásade podlieha zastarávaniu, do čoho treba zarátať aj prípadné chyby.
Cieľom tejto stránky je prispieť k zvýšeniu množstva, akosti a zlepšeniu prístupnosti vlastivedných informácií v súvislosti s existujúcimi monografiami o Trenčíne, najmä so spomenutou rozsiahlou trenčianskou monografiou. Tu sú pomôcky:

  Trenčín, vlastivedná monografia 1+2, Alfa Bratislava 1993 + 1997 - obsah

  Trenčín, vlastivedná monografia 1+2 - registre (menný, predmetový, zemepisný)

  Trenčín, vlastivedná monografia 1+2, Alfa Bratislava 1993 + 1997 - pripomienkyTrenčín, vlastivedná monografia, prvý diel v r. 1993 vyšiel v 800 výtlačkoch;
druhý diel zrejme nemal vyšší počet výtlačkov.

Tretí diel (podľa písomného vyjadrenia primátora) mal vyjsť do 1.nov.2010, ale nevyšiel.
Dňa 12.12.2012 bola mestským zastupiteľstvom schválená prvá časť nákladov 15.000,- Eur na vydanie diela Trenčín, vlastivedná monografia, tretí diel; na jar 2013 sa schválilo jej vydanie v termíne 2013 - 2014.
Začiatkom roka 2014 prišla informácia, že tretí diel vlastivednej monografie Trenčína v roku 2014 nevyjde. Takže prieťahy trvajú už štyri roky.
V r. 2015, po piatich rokoch omeškania, už poverený zostavovateľ rezignoval, mesto sa už vydaním monografie vôbec nezaoberá.


Táto stránka bola založená 23. 4. 2013.   Súčasný obsah tejto stránky nie je konečný.    Posledná úprava dňa 1.3.2016.
Spojenie: bebece999(zavináčč)gmail.com