Na niekdajšie trenčianske korzo spomína pán Anton Málik:
Bolo to okolo roku 1962 - 1963, keď som sa vrátil z vojny. Povedali sme si, že sa stretneme na hlavnom námestí, pri tých širokých schodoch pred Domom osvety (predtým Bio Zora). Potom sme sa tam stretávali pravidelne, najmä v nedeľu doobeda, keď sa išlo do kostola, či do kina Čas. Chodilo sa ("korzovalo") po chodníku od Piaristov po Hudobné nástroje a naspäť, dookola. (Po chodníku na opačnej strane námestia sa "nekorzovalo".) Potom už to nebolo len v nedeľu, ale aj v ostatné dni podvečer. Vydržalo to asi jedno desaťročie. Postupne niektorí poodchádzali z Trenčína, ďalší sa postupne poženili - povydávali a mali už rodinné povinnosti, a tak to zaniklo.

Vysvetlenie pre tých mladších:
- kino Čas bolo pásmo filmových aktualít ("Týždeň vo filme") a krátkych filmov (grotesky ...), premietalo sa v nedeľu doobeda (asi od 9. hod.) v kine Moskva na námestí, lístok stál jednu korunu, trvalo to asi hodinu alebo o málo viac.
- tie široké schody do Bio Zory (po vojne Dom osvety) zbúrali koncom obdobia socializmu, bolo to od sochy sv. Trojice na námestí smerom k Váhu, v tom prechode na ul. Palackého.Niekedy po r. 2000 známy Trenčan pán Ferdo Rybníček prišiel s nápadom oživiť niekdajšie trenčianske korzo. Jeho myšlienka sa objavila aj v miestnej tlači, kde ju propagoval, aby tak oslovil širokú skupinu tých, čo niekdajšie trenčianske korzo zažili; tamtiež treba hľadať aj staré záznamy o výsledku jeho snaženia. Napriek Ferdovej snahe nemal pokus dlhé trvanie.

Po čase prišiel pán Pavol Mikušať s nápadom usporiadať stretnutia starších Trenčanov. Spomína že najťažšie bolo pozháňať adresy, čo mu trvalo možno aj dva roky. Dňa 22. júna 2012 sa konalo prvé stretnutie, bolo v kaviarni v budove bývalej Schanerovej továrne. Odvtedy sa stretnutia opakujú každý mesiac, v posledný piatok v mesiaci, popoludní o tretej, vždy v niektorej kaviarni či cukrárni - od spomenutého Schanera až po hlavné námestie. Medzi účastníkmi stretnutí bývajú "skalní", ktorí azda ani jedno stretnutie nevynechajú, ale sú aj takí, ktorí prídu len občas. Tváre sa menia, niekto prestane chodiť, iný začne. Dušou stretnutí a predsedom je naďalej pán Pavol Mikušať. Doterajšie už vyše trojročné trvanie stretnutí ukazuje na ich životaschopnosť založenú na záujme účastníkov. Vždy sa po mesiaci radi stretneme a porozprávame o prítomnosti, ale najmä o minulosti, ktorú sme zažívali v podobných podmienkach generácie narodených okolo konca vojny.

Táto stránka bola založená 27.11.2015 na základe dohody účastníkov stretnutia. Pretože mnohí prejavili záujem vzájomne si zatelefonovať aj mimo stretnutí, predseda pán Pavol Mikušať pre účastníkov stretnutí poskytol zoznam účastníkov s telefónnymi číslami, a on poskytuje heslo pre otvorenie zoznamu.
      Zoznam

Už neprídu:
Ferdinand Rybníček
Ján Žitňan
Ivan Petrovič (nar. cca 1943 - zomr. jeseň 2015)


Stránka bola zriadená 27.11.2015, Bbc.  Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: