(20) KONTROLNÉ SÚČTY MD5 a SHA1 počítajú sa pre vložený reťazec    (BbcJS20-v03pub-jan.2018)
Sem vložiť (alebo napísať) reťazec:

Tu ťuknúť pre výpočet kontrolného súčtu ("hash"): alebo

Vypočítaný kontrolný súčet ("hash") je číslo (tu v hexadecimálnom tvare):
Príklad: pre reťazec: "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789"
MD5 je: "6d2286301265512f019781cc0ce7a39f" (MD5 má vždy 32 hexadecimálnych znakov)
SHA-1 je: "d2985049a677bbc4b4e8dea3b89c4820e5668e3a" (SHA-1 má vždy 40 hexadecimálnych znakov)