KALENDÁR na rok 2018
tu nižšie pod čiarou pre celý rok vypíše každý deň do samostatného riadku;
odtiaľ možno skopírovať (napr. klávesami "Ctrl"+"C") a vložiť (napr. klávesami "Ctrl"+"V") kamkoľvek,
napr. do textového editora a tam prípadne dopisovať podľa potreby.
Kalendár vypisuje na tejto stránke html jednoduchý javascriptový programík bežiaci v prostredí internetového prehliadača,
netreba nič inštalovať, netreba ani pripojenie na internet.
Pre prípadnú úpravu (to nie je pre bežného užívateľa, ale môže to skúsiť) na iný rok treba do zdrojového textu vložiť:
= rok (vypisuje sa, ale do výpočtov nevstupuje)
= prvý deň v roku je ktorý deň týždňa (i=0 znamená pondelok, i=1 utorok atď.) (vstupuje do výpočtov)
= ak je rok prestupný (február má 29 dní), treba nastaviť "29" do "case 1: dmax = 29;" (teraz tam je "28")
V prípade potreby tvar výpisu možno v zdrojovom texte upraviť v reťazcových premenných, prípadne zmenou príkazov "document.write(...)";
zdrojový text (súbor *.html) sa zobrazí klávesami "Ctrl"+"U", uloží sa, upraví, zapíše a zobrazí v internetovom prehliadači.
Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, jún 2018.