(BbcJS25) Šifrovanie dokumentu do zašifrovaného textu, a naopak. Autor Ing. V. Brabenec, Trenčín. Odkryť kľúče.Kľúč K1= K1-Posun= K1-Skok=
Kľúč K2= K2-Posun= K2-Skok=
Kľúč K3=
Kľúč K4=
Kľúč K5=
Dokument na zašifrovanie alebo text na odšifrovanie sa vkladá pod čiarou:

=