(BbcJS34-v18-pub)     SUPERKĽÚČ
Zo zadaného (zvoleného, dohodnutého) písmenového kľúča - "hesla" (t.j. reťazca znakov, písmen) sa tu vytvorí (skombinuje) chaotický Superkľúč pre ďalšie použitie pri šifrovaní. Jednotlivé písmená sa nevratne nahradia inými bez viditeľnej logickej súvislosti.
Superkľúč sa tu vytvorí kaskádovite samočinným opakovaným vytvorením samokľúča zo zadaného kľúča-hesla; počet opakovaní ako aj ďalšie parametre sú premenlivé, odvodzované od zadaného kľúča-"hesla".
Použite taký dlhý kľúč-heslo, aby ho nebolo možné v rozumných medziach prelomiť opakovaným náhodným skúšaním.
Kľúč-heslo môže byť ľubovoľne dlhý reťazec ľubovoľných znakov, ale treba aby tam boli aj nejaké písmená latinskej abecedy. Pravdaže, pre vytvorenie Superkľúča pre zašifrovanie a pre odšifrovanie musia byť reťazce Kľúča-hesla úplne rovnaké.
Vytvorený Superkľúč obsahuje len malé písmená 26znakovej latinskej abecedy. Počet znakov (písmen) Superkľúča nie je konštatný, je premenlivý, je odvodený predovšetkým zo samotých písmen kľúča-hesla a iba málo závisí od počtu znakov (písmen) kľúča-hesla. Táto inštancia Superkľúča máva aspoň okolo štyristo znakov (písmen), bez ohľadu na to, aká je dĺžka vloženého kľúč-hesla.

Kľúč-heslo pre vytvorenie Superkľúča napíšte alebo vložte do okienka nižšie.
Po ťuknutí na tlačidlo "Vykonaj !", odtiaľ tiež vyberte vytvorený Superkľúč.
Kopírovať možno klávesami Ctrl+C, vyberať Ctrl+X, vkladať Ctrl+V.

Tu ťuknúť, aby sa vytvoril Superkľúč: -->>Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: