Kľúčovanie textu->txt a späť.    Autor: Ing.V.Brabenec, Trenčín, 21.3.2016-2021. (BbcJS35v07 =3SK+ap+as+ac)