ŠIFROVANIE Beaufort s rozšírenou sadou znakov (abecedou)     (K-T=V)                           (Beaufort=Bc03=AbcTKV-v03)
Na zašifrovanie aj odšifrovanie je rovnaký postup. Nie je potrebné pripojenie na internet  -po načítaní stránky možno internet odpojiť, ale lepšie je súbor stránky stiahnúť, uložiť na počítač trvale odpojený od internetu a tam otvoriť v internetovom prehliadači.   Abeceda=abcdefghijklmnopqrstuvwxyz_0123456789. Iné znaky textu sa zbavujú slovenskej diakritiky, pomlčkou sa nahrádza medzera, čiarka bodka, dvojbodka, pomlčka, bodkočiarka, otáznik, výkričník, zátvorky, lomítko, a všetky písmená sa prevádzajú na výlučne malé písmená, iné znaky text obsahovať nesmie (napr. %, §, a pod.). Kľúč sa prevádza na výlučne malé písmená, nesmie obsahovať znaky mimo zvolenej abecedy. Pozor: nemožno použiť "Enter".
1.) Text na zašifrovanie (alebo na odšifrovanie) sem napísať alebo vložiť (pomocou Ctrl+V):

2.) Kľúč sem napísať alebo vložiť (pomocou Ctrl+V):

3.) Tu ťuknúť:
4.) Výsledok = Zašifrovaný (alebo odšifrovaný) text je tu: (možno vybrať pomocou Ctrl+C alebo Ctrl+X)


Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 8 máj 2016.


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: