FREKVENČNÁ ANALÝZA TEXTU - program analyzuje len písmená medzinárodnej abecedy, ostatné znaky ponecháva nepovšimnuté.

1.) Text na analýzu sem napísať alebo vložiť (pomocou Ctrl+V):

2.) Tu ťuknúť : 

3.) Výsledok:

Vyššie v tabuľke je výsledok v % ukázaný v dvoch usporiadaniach: hore podľa abecedy, dole (pod hviezdičkami) podľa častosti výskytu.
Nižšie v grafe je modrou farbou bežný text, červenou analyzovaný text.


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: