ŠIFROVANIE TEXTU aj číslic    samočinne (javascript) alebo ručne - symetrická prúdová (sériová) substitučná šifra Beaufort.    (B2,A+N=36,v10m2v5)):
Na zašifrovanie aj odšifrovanie je rovnaký postup. Tu sa používajú len veľké písmená medzinárodnej abecedy (26 znakov) a číslice, aj pre text aj pre kľúč. V prípade zadania iných znakov (či už textu, alebo kľúča) zmení malé písmená na veľké a vynechá všetky iné písmená (s mäkkčeňmi, dĺžňami...), medzery aj interpunkciu (takže kľúč aj tak funguje - vyskúšať). Nie je potrebné pripojenie na internet  -po načítaní stránky možno internet odpojiť, ale lepšie je súbor stránky stiahnúť, uložiť na počítač trvale odpojený od internetu a tam otvoriť v prehliadači. Použitie: na hry a pod., bez akejkoľvek záruky. Viac čítať ďalej nižšie.

1.) Text na zašifrovanie (alebo na odšifrovanie) sem napísať alebo vložiť:

2.) Kľúč sem napísať alebo vložiť:

3.) Tu ťuknúť:
4.) Výsledok = Zašifrovaný (alebo odšifrovaný) text:

Ak sa použije jedinečný (nezopakovaný) utajený kľúč pozostávajúci z náhodných znakov, nie kratší než je text - v tom prípade je šifra nerozlúštiteľná. Viac čítať tu nižšie.
Toto samočinné šifrovanie bolo úspešne odskúšané s textom dlhým 10.000 znakov (=5,5 normalizovaných strán) a kľúčom dlhým 10.000 znakov, na prehliadači Mozilla Forefox 44.0.2. Pripomienky sú vítané na adrese ele pošty uvedenej v záhlaví prvej (najvyššej) stránky.
VYSVETLENIE.  Princíp: text sa odpočítava od kľúča (V=K-T) akoby znaky (písmená a číslice) boli číslované od nuly, t. j. A=0, B=1, C=2, ... Z=25, 0=26, 1=27, ... až 9=35.
Použitá je táto šifrovacia tabuľka:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A
C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B
D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D
F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E
G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G
I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H
J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I
K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J
L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K
M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L
N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M
O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N
P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O
Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P
R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q
S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0
2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1
3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2
4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3
5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4
6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5
7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6
8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7
9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8


Postup (ručne): (na zašifrovanie aj odšifrovanie je rovnaký postup):
1. Písmeno textu nájsť v prvom riadku tabuľky,
2. pod ním v stĺpci vyhľadať písmeno kľúča,
3. od neho doľava na konci riadku je zašifrované (prípadne odšifrované) písmeno.

Vyskúšajte si, že samočinné šifrovanie na vrchu tejto stránky dáva zhodné výsledky ako tu popísaný ručný postup; to je zárukou, že túto šifru možno použiť aj pomocou počítača, ale aj bez neho (ručne: papier, tužka, hlava). Šifrovacia tabuľka sa dá ľahko zapamätať: je to v prvom riadku medzinárodná abeceda doplnená číslicami (0 až 9); každý ďalší (nižší) riadok je voči predošlému posunutý o jeden znak doľava, až kým sa takto celý obsah riadku v tabuľke postupne otočí. V tabuľke má ľavý stĺpec ten istý obsah ako prvý riadok.
Pochopiteľne, táto šifra sa dá obdobne použiť aj na iné sady znakov, problémom však môže byť prenos týchto znakov, najmä hlasom, ale aj prostredníctvom niektorých počítačových programov, pretože niektoré programy k znakom mimo medzinárodnej abecedy pristupujú rôzne. V tom prípade by mohlo byť vhodným riešením zakódovanie (prevod) znakov do čísel pomocou niektorej z bežných kódovacích tabuliek (UTF-8 alebo iný Unicode, ISO 8859-2, Win 1250, CP 852, Latin 2, ...), čím však narastie datový objem zašifrovaného výsledku - to je však už iná problematika...

Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 15. marec 2016.

      <<  späť na vrch tejto strany

  <<<<  späť na hlavnú stránku o šifrovaní

Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: