ŠIFROVANIE TEXTU    (samočinne (javascript) alebo ručne - symetrická prúdová (sériová) substitučná šifra Vigenere.    (V2, A, v07)
Tu sa používajú len malé písmená medzinárodnej abecedy (26 znakov) aj pre text aj pre kľúč; ak sa použijú veľké, zmení ich na malé. V prípade zadania iných znakov textu ponechá ich nezašifrované(!) - to sú všetky písmená s mäkkčeňmi, dĺžňami..., číslice, medzery aj interpunkciu; v prípade kľúča ich neberie do úvahy. Nie je potrebné pripojenie na internet  -po načítaní stránky možno internet odpojiť, ale lepšie je súbor stránky stiahnúť, uložiť na počítač trvale odpojený od internetu a tam otvoriť v prehliadači. Použitie: na hry a pod., bez akejkoľvek záruky. Viac čítať ďalej nižšie.

      ZAŠIFROVANIE:
Otvorený text:

Kľúč:

Zašifrovaný text:


      ODŠIFROVANIE:
Zašifrovaný text:

Kľúč:

Otvorený text:
VYSVETLENIE.  Princíp: k textu sa pripočítava kľúč (T+K=V), pri odšifrovaní sa odpočítava - tak, akoby písmená boli číslované od nuly, t. j. A=0, B=1, C=2, ... až Z=25.
Použitá je táto šifrovacia tabuľka:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A
C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B
D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D
F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E
G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F
H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G
I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H
J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I
K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J
L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K
M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L
N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M
O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N
P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O
Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P
R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q
S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y


Zašifrovanie - postup:
1. Písmeno otvoreného textu nájsť v prvom riadku tabuľky, ono určuje stĺpec
2. písmeno kľúča vyhľadať v celkom ľavom stĺpci, ono určuje riadok
3. v priesečníku určeného stĺpca a určeného riadku je zašifrované písmeno.

Odšifrovanie - postup:
1. písmeno kľúča vyhľadať v celkom ľavom stĺpci, ono určuje riadok
2. v určenom riadku postupovať vpravo, až sa príde na písmeno zašifrovaného textu
3. nad písmenom zašifrovaného textu, celkom hore v prvom riadku, je písmeno otvoreného textu.

Vyskúšajte si, že samočinné šifrovanie na vrchu tejto stránky dáva zhodné výsledky ako tu popísaný ručný postup; to je zárukou, že túto šifru možno použiť aj pomocou počítača, ale aj bez neho (ručne: papier, tužka, hlava). Šifrovacia tabuľka sa dá ľahko zapamätať: je to v prvom riadku medzinárodná abeceda; každý ďalší (nižší) riadok je voči predošlému posunutý o jeden znak doľava, až kým sa takto celý obsah riadku v tabuľke postupne otočí. V tabuľke má ľavý stĺpec ten istý obsah ako prvý riadok.
Pochopiteľne, táto šifra sa dá obdobne použiť aj na iné sady znakov, problémom však môže byť prenos týchto znakov, najmä hlasom. V tom prípade by mohlo byť vhodným riešením zakódovanie (prevod) znakov do čísel pomocou niektorej z bežných kódovacích tabuliek (UTF-8 alebo iný Unicode, ISO 8859-2, Win 1250, CP 852, Latin 2, ...), čím však narastie datový objem zašifrovaného výsledku.
Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 15. marec 2016.

      <<  späť na vrch tejto strany

  <<<<  späť na hlavnú stránku o šifrovaní

Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: