Skautská prax
(Drobné príspevky ku skautskej praxi.)

Je tu to, čo sa mi osvedčilo a na čo chcem upozorniť. Poradie nič nevyjadruje. Keďže aj skaut starne, menia sa mu životné podmienky a tým aj potreby, dávam sem aj skúsenosti starého skauta, ktoré sa ukázali byť užitočné.

Obsah:
Ohnisko
Uzly, viazanie, výroba povrazov
Starodávny atrament
Výrobky z papieroviny
Pop - lepidlo z múky
Signalizačné zrkadlo
Nože
Ako schudnúť

Fúkačky
Šifrujeme s Julesom Vernom
Východy a západy slnka
Sachy
Piskvorky 3 x 3
OdkazyPrenosné ohnisko na varenie

Dôvodom pre prenosné ohnisko môže byť:
- lepšia účinnosť (oheň je viac sústredený, preto treba menej paliva)
- vyšší stupeň odizolovania od okolia (najmä vyššia protipožiarna bezpečnosť) napr. kvôli regulácii kladenia ohňov.

Skôr než zapálite oheň, vždy:
- prichystajte si poruke prostriedky na zahasenie, ideálne vodu, v primeranom množstve
- medzi ohniskom a okolím vytvorte súvislé nehorľavé pásmo (vhodnej šírky - podľa veľkosti ohňa, ohniska).

Prenosné ohnisko môže byť:
- improvizované miestne jednorazové, obvykle z miestneho materiálu, napríklad na chate z veľkej plechovice od náterovej látky (Primalex, a pod.) alebo od kuchynských surovín (od uhoriek či oleja a pod.)
- nosené: pevné alebo skladacie (nevýhody: váha, príp. objem)
Spravidla bude z plechu. Spoje zvárané alebo mechanické (nity, "falc"). Náter nemá zmysel (vypáli sa). Hrúbka plechu je dôležitá (kompromis medzi váhou a pevnosťou). Pozor - žiar ohňa plechy skriví (tým viac, čím sú tenšie). Použité prenosné ohnisko bude špinavé - pamätať na vhodný obal.

Prenosné ohnisko je:
uzavretý priestor vhodnej veľkosti (napríklad okolo 15 cm),
dole má (nezakryté) otvory pre prívod vzduchu (rošt; môže byť plech s dierami urobenými klincom či špicom kramle),
vrch je otvorený, umožňuje položiť nádobu na varenie,
otvor pre odvod spalín je buď okolo nádoby na varenie, alebo zboku v hornej časti,
palivo sa môže prikladať otvorom pre odvod spalín,
po vyhorení časti paliva sa popol vytvorený nad roštom odstraňuje kutáčom z drôtu, aby cez rošt mohol prúdiť vzduch dovnútra ohniska.

Možné vyhotovenie:
starý vyradený nepotrebný hrniec - na dno sa urobia dierky, vnútri horí oheň, hrniec stojí na nízkej kovovej trojnožke (kedysi sa používali pri varení na sporáku - je to kovový trojuholník, v rohoch má nožičky výšky zopár centimetrov; namiesto trojnožky možno použiť aj kamene, ale pozor na stabilitu),
varná nádoba sa postaví na vrch - ak je menšia, podložiť kovovými tyčkami vloženými naprieč do zárezov v hornej hrane kovového ohniska.

Dbať na stabilitu, aby sa varná nádoba neprevrhla.

Niekedy môže byť užitočný maličký horolezecký varič na benzín - mám rád už pol storočia starý východonemecký (NDR) Juwel - vtedy vyšiel asi na našich 11 korún...


Pomôcky na zapálenie ohňa:
- šupy (ako kôra) zo suchého hrabútia často visiaceho dolu zo stromov; po daždi aj rýchlo vyschne
- brezová kôra, aj keď je mokrá (aj po vytiahnutí z vody - vyskúšal som) ochotne horí (obsahuje akúsi dobre horľavú živicu)
- kto chce umelú pomôcku: akýkoľvek starý papier rozmočiť vo vode, rozmixovať, nechať uschnúť vo vrstve zopár milimetrov hrubej. Po vyschnutí natrhať, narezať alebo nastrihať na menšie kusy (odporúčam trojuholníky, veľkost okolo pol decimetra), tie ponoriť do roztopeného vosku (po Dušičkách ho býva na cintorínoch dostatok vytečeného), po nasiaknutí vybrať, odkvapkať, stuhnúť - hodí sa na zakurovanie, zapaľujem na rohoch.
Postup pri zapálení ohňa (predtým si nachystať hasiace prostriedky a urobiť dookola nehorľavé pásmo, ako je už vyššie uvedené):
- najčastejšie sa navrství najprv jemné, potom na to a dookola hrubšie drevo, okolo toho neraz hranicu či kužeľ z polienok; toto sa mi príliš neosvedčilo
- najradšej mám najprv nachystať si (všetko suché!) tri - štyri hromádky (každá aspoň za hrsť) drievok odstupňovanej veľkosti, najtenšie nie je hrubšie od zápalky, potom o čosi hrubšie, a ešte ďalšie asi ako tužka hrubé, a potom už ďalšie ešte hrubšie postupne na prikladanie. Až keď to mám nachystané, zapaľujem tie najtenšie na chránenom mieste (závetrie, pri kameni a pod.) - najprv málo, a keď sa chytí, pridávam ďalšie, potom postupne (po rozhorení!) pridávam tie hrubšie, potom ešte hrubšie a najhrubšie. Takýto čiastočne už rozhorený oheň sa vo vhodnej fáze dá podľa potreby posunúť na vhodnejšie miesto (doprostred ohniska).

Zavesenie varnej nádoby (kotlíka, ...) nad ohnisko na šikmú palicu podopretú vidlicou sa mi neosvedčilo, mne je lepšie okolo ohňa postaviť vyššiu trojnožku (z troch aspoň poldruhametrových vetiev, hore zviazať - možno aj špagátom) a z jej vrchola dolu spustiť varnú nádobu do vhodnej výšky, zavesenú na háku z dlhšej vetvy upevnenej na vrch trojnožky regulovateľným Prusíkovým uzlom.

Oheň mal vždy akúsi príťažlivosť, ale prestravovať sa dá aj bez tepelných úprav, to je však už iná téma.
Uzly

Šesť nováčkovských uzov je dobrý základ, aj keď koziu nôžku (skracovačku) asi málokto použije.
Tieto uzly sa cvičia a často aj viažu na voľné (teda nie napnuté) šnúry.
Veľmi užitočné sú však sťahovacie či samosvorné uzly. Na niektoré tu upozorním.
Rád osobne ukážem, lebo popisy sotva budú plne zrozumiteľné.
Názvy používam tie zaužívané, ak ich viem, inak zvolil som vlastné, ale iste jestvujú aj iné názvy.
Kniha o uzloch je tu - dá sa prezrieť, ale aj stiahnúť (pdf, asi 6,5MegaByte) - odporúčam!.

Lekvárový uzol
výhoda: je sťahovací a samosvorný - používal som ho na uviazanie celofánu na pohár s lekvárom
Šnúru oviniem okolo predmetu dvakrát (dva oviny, neutiahnem), konce zviažem jednoduchým uzlom, jeden koniec prestrčím pod jeden ovin predmetu, utiahnem, zaistím ukončovacím uzlom ľubovoľného druhu.
Iný spôsob asi menej zrozumiteľný :
Šnúru voľne položím do väčšieho kruhu, konce zviažem jednoduchým uzlom, kruh skrútim do osmičky, jedno bruško osmičky preložím na druhé (vzniknú dva voľné oviny), jeden koniec šnúry prestrčím pod jeden ovin, celé to navlečiem na sťahovaný predmet, utiahnem, zaistím ukončovacím uzlom ľubovoľného druhu.
Tento uzol sa zle rozväzuje, najlepšie sa dá zošmyknúť z predmetu, alebo ho rozrezať.
Použitím sa podobá lodnej slučke, ale na lekvárový pohár radšej používam tento.

Balíkový uzol
výhoda: je sťahovací a samosvorný - používam ho na pevné zviazanie balíkov papiera; vlastne to nie je samostatný nový uzol, ale spôsob použitia lodnej slučky.
Šnúru oviniem okolo balíka, na jednom konci šnúry urobím lodnú slučku, do nej vložím druhý koniec šnúry. Lodnú slučku trochu zatiahnem, ale len tak, aby sa v nej ztuha mohla posúvať vložená šnúra. Ovin šnúry okolo balíka zatiahnem, hneď potom zatiahnem aj lodnú slučku čo najviac. Zaistím ukončovacím uzlom ľubovoľného druhu.
Tento uzol nie je určený na rozväzovanie.
Lodnú slučku najradšej viažem spôsobom "prekrížením rúk", čo je vlastne spôsob "okuliare" (pri ňom však sa počíta s položením šnúry na plochu). Za niektorých okolností (napríklad okolo tyče, ktorá nemá prístupné konce) potrebujem lodnú slučku uviazať "podľa hlavy" = uvedomujúc si, ako treba viesť dva oviny, z ktorých lodná slučka pozostáva. Niekedy azda možno namiesto lodnej slučky použiť Prusíkov jednoduchý alebo dvojitý uzol, ktorý však má odlišné vlastnosti (ľahšie sa uvoľňuje, zvykli ho používať horolezci).

Samosvornosť prvého poluzla obyčajného uzla sa zvýši ďalším ovinom; na ne sa potom naloží ako druhý obyčajný poluzol, ktorý už stačí s jedným ovinom.

Viazacie materiály
(ako šnúra, špagát, povraz) je niekedy žiadúce použiť vo väčšom množstve a na podradné a nevratné účely, napríklad viazanie odpadového papiera. Vtedy je obzvlášť vhodné nájsť materiál čo najlacnejší, ideálne zadarmo. Na jednorazové účely sa kedysi vyrábal lacný papierový špagát, býval dosť pevný. Dnes ho už nevidieť, vymizol kedysi v šesťdesiatych rokoch, keď sa rozšírili plasty. Upozorňujem na možnosti, ako získať viazací materiál takejto kategórie:
• z nepotrebného kusa látky odtrhnúť pásik potrebnej šírky: okraj látky sa kúsok nastrihne alebo nareže, ďalej sa v reze pokračuje rezkým (svižným) trhaním; pásik môžeme zaguľatiť skrútením, najlepšie namokro+usušiť; látkové pásiky možno použiť na splietanie a pod. Ak sa dá, kvôli pevnosti je lepšie trhať pozdĺž osnovných nití, lebo v tom smere by mala byť o čosi vyššia pevnosť.
• kedysi sa snopy viazali povrieslom. Povrieslo je (ražná) slama (=po vymlátení) poukladaná voľne do do dlhého zväzku (inak povedané pásu) hrúbky okolo päť centimetrov, kde sa jednotlivé slamky po dľžke prekrývajú, Nakoniec sa to skrúti(!), čím zväzok slamy nadobudne pevnosť. Ako hrubé pravidlo pri skrúcaní platí, že jednotlivé slamky zvierajú uhol zhruba 45 stupňov (prípadne aj o niečo viac) voči osi hotového povriesla. Povrieslo sa, pravdaže, nesmie nechať roztočiť späť, preto sa obvykle skrúca tesne pred použitím. Snop (akoby kytica) zožatého obilia, hrubý asi ako človek v páse (alebo aj viac) sa povrieslom obkrúti a stiahne, aby sa nerozpadol. Konce povriesla sa potom spoja - nie uzlom, ale skrútením a podložením.
• pomocou jednoduchého prípravku (kúsok dreva, kúsok ostrej tenkej čepele, podložky, dve skrutky s maticami; návody sú na internete) plastovú nápojovú fľašu rozrezať na špirálový pásik šírky približne 3 mm, z veľkej fľaše mi vyjde dĺžka až 10 metrov. Na viazanie je dosť pevný. Pozor na jeho ostrejšie hrany, ale zatiaľ som sa ešte nikdy neporezal.
• kde - tu sa ako odpadový materiál nájde priemyslová viazacia páska. Jej šírka býva okolo dvoch centimetrov. Býva rôznej konštrukcie. Jeden druh pásky pozostáva zo zlepených asi jednomilimetrových povrázkov, dajú sa od kraja pásky postupne odtŕhať a sú dosť pevné.
• kde - tu sa nájde vyradený nepotrebný bytový záves z tenších šnúrok, ktoré sú dosť pevné; tieto šnúrky bývajú akosi háčkované (ako opičia retiazka), ale tak, že aj nezaistený (odstrihnutý) koniec sa samovoľne nerozpadá.
• kde - tu sa nájde nepotrebný kus hrubého skrúcaného starého lana, to sa dá rozobrať na jednotlivé povrázky; bývajú hrubé okolo dvoch - troch milimetrov.
Tie posledne vymenované sú hotové materiály, ktoré už ktosi pred nami vyrobil, bárs na iný účel. Môžeme ich priamo použiť, ale môžeme ich tiež ďalej spracovávať, ako je nižšie uvedené.

Výroba povrazov
Niekedy môžeme potrebovať urobiť si vlastný povrázok z (obvykle prírodného) vláknitého materiálu, napr. rastlinných vlákien žihľavy, ľanu, kôrového lyka, srsti, vlasov, nelámavých bylí (napr. aj trávy), nadstavovaného kukuričného šúpolia, a iné. Čerstvý materiál máva iné vlastnosti než vysušený (môže sa viac lámať). Nespracované vlákno máva slabú pevnosť a je náchylnejšie na lámanie.
Základom spracovania vlákien je skrúcanie vlákien - zákrut. Zákrut dáva vláknu pevnosť. Viac zakrútené vlákno býva pevnejšie, ale tuhšie - a naopak.
Zakrútené vlákna ďalej spracúvame buď ďalším skrúcaním, alebo pletením . Pletenie býva náročnejšie než skrúcanie. Skrúcaný povraz býva na ťah pružnejší, než pletený.
Konce vždy musíme zaistiť proti rozkrúcaniu či rozpletaniu (napr. uzlom, oviazaním, lepidlom, rôznym prešitím, páskou, nalisovanou dutinkou). Keď zhotovený povraz namočíme do vody (prípadne aj ešte vyvaľkáme, či už v ruke, alebo medzi doštičkami) a vysušíme, vlákna si lepšie sadnú, čo povrazu prospeje. Ak z povrazu trčia vlákenká, dajú sa opatrne opáliť ošľahnutím plameňom. Povraz môžeme tiež vyšúchať mokrou handrou. Kvôli zlepšeniu úžitkových vlastností sa niekedy povrazy viac či menej napúšťajú kadečím, niekedy aj nejakým tukom, napr. lojom alebo olejom.
Skrúcame vždy na opačnú stranu, než je predošlý zákrut. (Pri nedodržaní tohoto pravidla sa povraz skrúca a robí slučky.) Potom v hotovom povraze vidíme tie najdrobnejšie vlákna (približne) rovnobežne s dĺžkou povrazu. Povraz najčastejšie vyrábame skrútením troch skrútených povrázkov, ale aj z dvoch sa dá, a pravdaže z viacerých tiež.
Splietame zo skrúcaných povrázkov aspoň štyroch, alebo z násobkov štyroch (8, 16, ...); ak spletieme z troch, vznikne vrkoč; dá sa spietať aj naplocho, kde už pravidlo násobku štyroch neplatí. Splietať priamo z neskrútených vlákien sa rozumne nedá. Splietať z dvoch povrázkov sa tiež nedá. Pri splietaní z násobku štyroch vzniká vnútri dutinka, do ktorej je možné vkladať dušu, a to buď pri pletení alebo (ak nejde o väčšie dĺžky) aj dodatočne. Duša dáva spletenému povrazu väčšiu hrúbku, príp. väčšiu tuhosť; ako dušu môžeme v zásade použiť čokoľvek, čo je dlhé: od iného povrazu (horolez. lano) až po tuhé drevo (napr. rukoväť biča - volčatky, nagajky).
Spletená povrazová dutinka sa dá použiť ako samosvorná "pančucha" na ťahanie čohokoľvek dlhého za koniec (napr. káblov...).

Takto získaný viazací materiál, ak potrebujem dlhší, tak ho nadviažem.

Spojovanie a nadväzovanie
Na spojenie či nadviazanie nie je príliš dobrý obyčajný uzol, lebo niekedy sa (zošmyknutím) rozviaže. Kto vie len obyčajný uzol, dobre urobí, keď uviaže dva (možno aj tri) za sebou.
Nadväzujem rybárskou spojkou, alebo osmičkovým uzlom, ešte lepšie je urobiť dva osmičkové uzly za sebou.
Rybárska spojka, aj keď je zatiahnutá, sa pomerne dobre rozväzuje, a dobre drží aj na šmykľavej šnúre (rybársky vlasec, zubná niť, ...). V miere o niečo menšej to platí aj pre osmičkový uzol.
Na nadviazanie je niekedy dobrý aj proti sebe vpichovaný obyčajný alebo osmičkový uzol, to je však najlepšie ukázať.
Spojenie povrazov vždy naruší monotónnu dĺžkovú štruktúru povrazu, preto je vždy zdrojom možných problémov: znižuje pevnosť a vytvára hrubšie a tuhšie miesto.
Najlepšie spojenie je spletením. Použije sa na povrazy skrúcané, aj pletené. Najmenej "vytŕča" z povrazu, ale je náročné na zhotovenie, a môže byť nebezpečným miestom, ak sa urobí nedokonale, pričom to nemusí byť vidieť. Takto sa dajú robiť aj oká. Ako hrubé pravidlo platí, že dĺžka spletenia je približne desať priemerov povrazu či lana. Pri spletaní sa niekedy ako pomôcka používa zobák (z dreva, kosti či kovu) - býva aj súčasťou zatváracích námorníckych nožov.
Ak spájame uzlom, je dobre, keď použitý uzol čo najmenej namáha povraz, teda aj po zaťažení uzol aby bol čo najmenej zatiahnutý, pritom však spoľahlivo držal zaťaženie. Z tohoto hľadiska je dobrá rybárska spojka.

Ak ďalej spracúvam už skrútené povrázky, napr. z nich robím lano, a potrebujem nadpojiť jeden z povrázkov, niekedy ich spojím priložením k sebe (v dĺžke niekoľko desiatok priemerov) s ich samostatným tuhším skrútením (niekedy aj spevním kvapkou lepidla, alebo prešitím či iným prepletením ad hoc) a následným zapracovaním do spracúvaného výrobku. Ak takto treba spojiť viac povrázkov, treba to s každým urobiť na inom mieste spracúvaného výrobku, aby na ňom nevznikali zbytočne veľké hrče (beztak v mieste spoja jednoho povrázku je to na hotovom výrobku viac či menej vidieť aj cítiť).
Atrament (starodávny)

Nepýtajte sa ma, prečo a na čo - lákal ma.
Po dlhšom úsilí som napokon našiel mnoho receptov, ale všetky mali jednu chybu: prísady som nemal kde získať, lebo kedysi dostupné chemikálie sú teraz, žiaľ, dostupné čím ďalej, tým menej.
Základné zložky atramentu sú obvykle:
- trieslovina: tanín (možno aj kyselina gallová, neskúšal som pyrogalol), z prírodných zdrojov tradične uvádzané dubienky (len kde ich vziať väčšie množstvo?), ale dá sa použiť (vyskúšal som!) aj dubová kôra, žalude (obzvlášť samostatné čiapočky zo žaluďov) ba aj gaštany, a dokonca čaj (z čajovníka)
- síran železitý (ešte stále sa dá kúpiť ako hnojivo), možná náhrada je kyselina octová (ocot; iste by mohla byť aj kyselina sírová z akumulátora, ale aj takéto akumulátory už zo sveta miznú...) a "železo" (napr. klince).

Vylepšujúce zložky (neurčujú farbu, ale iné vlastnosti) - malé množstvo:
- arabská guma - na zahustenie - ale kde ju zobrať??
- cukor (možno aj škrob?) - ako náhrada, na zahustenie, ale v roztoku asi podlieha skaze (môže splesnieť; kvasiť asi nebude??)
- konzervačné činidlo, napr. formaldehyd (ťažko zohnať), azda aj niekdajší Petol na zaváranie = kyselina benzoová, možný je aj benzoan sodný, alebo azda aj kyselina sorbitová... - alebo (moja skúsenosť): chladnička.... - vyskúšať!
- vodné sklo - zatiaľ nevyskúšané

Návod na najjednoduchší klincový atrament:
- (1) uvariť malé množstvo (povedzme pol dcl) čo najsilnejšieho čaju (z čajovníka, nie zelinky!), lístočky čaju ponechať v roztoku,
- (2) zobrať približne za hrsť železných klincov, odmastiť ich (horúca voda, mydlo, ...), vložiť ich do vhodnej nádoby a zaliať (po vrch klincov, aby boli ponorené) obyčajným kuchynským octom (= 8% kyselina octová) tak, aby octa bolo čo najmenej (teda čo najmenší voľný priestor medzi klincami)
a nechať odstáť povedzme tri dni. Potom vybrať klince (opláchnuť, usušiť, sú súce na ďalšie použitie) z octu a roztoku (ocot) vliať do čaju asi toľko, koľko je čaju. Nechať odstáť, (hodinu..., deň,...) pričom možno ešte povariť.
Roztok nadobudne takmer čiernu farbu. Potom precediť, čajové lístky vyhodiť, vzniknutý čierny roztok je náš atrament, je vhodné ho dať do neveľkej sklenej uzatvárateľnej nádoby (s nehrdzavejúcim vekom) a uschovať v chladničke.
Môžeme pridať (pozrieť vyššie) dačo na zahustenie alebo konzerváciu, ale ja som sa obišiel.
Takýmto atramentom píšeme buď klasickým perom, alebo štetcom. Možno vyskúšať aj plstený hrot, (keramikársky) rožtek, ploché zastrúhané drievko alebo brko.
Kto by chcel vyslovene pôvodné staré recepty, nech sa mi ozve.
Papierovina

(známa aj pod francúzskym pomenovaním "papier mâché") je materiál, z ktorého sa dajú vyrábať rôzne priestorové výrobky (napr. hlavičky bábok, karnevalová maska,...) tak, že pomôcka (forma) ktorá určuje tvar budúceho výrobku sa opatrí (zvonku či zvnútra) vrstvou zabraňujúcou priľnutiu (napr. sa potrie maslom - podobne ako pri pečení) a obalí (vyplní) sa mokrou papierovinou:
- buď mokrými kúskami papiera
- alebo mokrou papierovou kašou
pričom je možné pridať prísady: farbivo (práškové, pastové, tekuté, ....), plnivo (napr. mletú kriedu, piliny...-možno aj piesok??), spojivo (lepidlo: disperzné, dextrínové, ...), uvarený škrob, uvarenú múku, vodné sklo, sadru, cement, vápno, maliarsku náterovú hmotu (napr. Primalex, Osmal, Remal, a pod.), latex.
Po vyschnutí (cez noc, alebo aj viac dní) sa výrobok sníme (pravda, treba aby forma mala úkosy potrebné kvôli vyňatiu výrobku von). Forma sa môže použiť opakovane (plastelínová, drevená, sadrová, asfaltová (napr. z brokových holubov),.... loptička, balón...) - (v prípade potreby vyvarená vo vosku či nasýtená olejom alebo nalakovaná...) alebo sa môže stať súčasťou výrobku (napr. na základ topánkovej škatule sa papierovinou dotvorí ježibabin domček).
Papierová kaša sa vyrobí z novín alebo z papierových obalov vajec a vody v kuchynskom mixeri, spolu s vyššie uvedenými prísadami.
Odporúčam papierovinu rozmixovanú vo vode, potom pridať buď uvarený a vychladnutý škrob, alebo maliarsku náterovú hmotu - výsledok je prekvapujúco pevný, ľahký, lacný.
Treba myslieť na určité zmrštenie v dôsledku vyparenia vody, aj na hrúbku (veľká hrúbka dlho schne; prehnane veľká by azda mohla spôsoboť aj praskliny?).
Povrchová úprava môže byť potrebná na zarovnanie povrchu (sadra s lepidlom,....) alebo zafarbenie.
Výrobok zrejme nebude príliš odolný proti vode (závisí od aj od použitého spojiva), čo sa asi dá do určitej miery zvýšiť úpravou povrchu alebo nasýtením vode odolnou látkou.
Pop - lepidlo z múky

O pope som od malička od starších generácií počúval ako o lepidle ktoré sa v širokom rozsahu kedysi používalo, mali ho šustri, dokonca aj drotári ho vraj kvôli tesnosti dávali pod plechové flaky, ktorými znitovanými plátali diery v hrncoch. Nikto mi nevedel vysvetliť, ako sa pop robil, až vo vyššom veku som na to natrafil, odskúšal a teraz ten návod podávam ďalej.
Tri lyžice hladkej múky treba na hladko rozmiešať v štyroch lyžiciach studenej vody. Potom sa k tomu pridá za šálku teplej vody, rozmieša a za stáleho miešania sa zohrieva vo vodnom kúpeli až do náležitého zhustnutia, čo trvá (podľa sily ohrevu) povedzme tak do piatich minút. Nakoniec sa pridá a dobre rozmieša jedna lyžica práškového cukru.
Pop je hotový, používa sa pri bežnej izbovej teplote, lepí sa ním papier, iné materiály treba vyskúšať. Pop obsahuje vodu, preto lepený papier vplyvom prítomnej vody trochu "pracuje" - môže sa trochu zvlniť. Pop je z jedlých surovín, teda zdraviu neškodný aj pre malé detičky, je takmer zadarmo, vyrába sa rýchlo a jednoducho, podľa potreby aj vo väčšom množstve, z domácich bežných dostupných surovín - to sú výhody voči kupovaným lepidlám.
Pri dlhšom skladovaní sa dá očakávať, že sa pop skazí - skysne alebo splesnie, preto iste dlhšie (možno zhruba týždeň?) vydrží v chladničke. Ak sa predsa nespotrebovaný zvyšok pokazí, vyhodí sa a ľahko sa urobí nový pop.
Je to základný recept, ktorý sa dá skusmo kombinovať podľa potreby napr. s farbivami alebo plnivami. Nie je mi jasné, akú úlohu v recepte hrá cukor, ktorý môže zvyšovať náchylnosť k pokazeniu najmä pri dlhšom skladovaní; ja som ten cukor tiež použil, a zdá sa mi, že prítomnosťou cukru je pop akýsi hladší.
Zaujímavé by bolo skúsiť, ako by na vlastnosti popu vplývala prímes niektorých bežných kuchynských "chemikálií", najmä kyslých (ocot?) alebo zásaditých (sóda bikarbóna, alebo pracia sóda).
Vďačím mojím rodičom, že som sa kedysi o pope vôbec dozvedel, aj keď konkrétny návod nepoznali, iba že bol z múky.

Signalizačné zrkadlo

sa môže použiť na signalizáciu (napríklad upozorniť na svoju prítomnosť) slnečnými lúčmi (pravdaže, ak svieti slnko...) na väčšie vzdialenosti do určitého cieľa. Rieši problém zamerania zrkadla na cieľ (príjemcu svetelného signálu).

Popis konštrukcie: treba dve rovné zrkadlá, približne veľkosti dlane, približne rovnakých rozmerov. Rohy a hrany upraviť tak, aby sa vylúčil úraz (obrúsiť osličkou pod vodou, alebo oblepiť páskou, alebo...). Približne do stredu každého z nich sa urobí dierka (priemer zopár milimetrov, povedzme 3 - 5mm) cez ktorú bude vidno - to znamená zrkadlo buď (náročne) prevŕtať, alebo z rubovej strany odstrániť zrkadliacu vrstvu (odporúčam - dá sa mechanicky, chemicky). Obe zrkadlá sa rubovými stranami priložia na seba dierkami (aby cez ne bolo vidieť) a spoja sa (napr. lepidlom, mechanicky, páskou, gumičkou, ...). Výsledok je obojstranné zrkadlo (dvojzrkadlo), ktoré má v strede malú dierku (okienko), cez ktorú vidíme.

Popis použitia: (je to ľahšie ukázať, než vysvetliť) k dvojzrkadlu sa priloží do tvaru otvorenej knihy nejaká pomocná plocha, napríklad list papiera, alebo stačí aj dlaň. Dvojzrkadlo sa natočí k slnku tak, aby slnečný lúč prechádzajúci dierkou dopadol na pomocnú plochu a na nej vytvoril svetelný bod (malú plôšku približne veľkosti dierky); toto stále zachovávajúc, všetko (dvojzrkadlo s pomocnou plochou) sa natočí tak, aby sme z našej strany zrkadla cez dierku v diaľke videli cieľ (príjemcu svetelného signálu) a súčasne do dierky "zapadol" v zrkadle videný svetelný bod. Vtedy je poloha zrkadla nastavená tak, že v cieli príjemca vidí náš svetelný signál = odrazený slnečný lúč.

Za oboznámenie s touto zaujímavou pomôckou pred vyše štvrťstoročím ďakujem (dnes už nebohému) pánovi Ing. Miroslavovi Dužíkovi z Trenčína.


Nože

Skaut (a nielen on) nôž potrebuje. V mladosti nám niekedy ide skôr o to, aby nôž bol úžasný. Výsledkom niekedy býva, že skautíci nosia na opasku veľké, ba až obrovské nože, akoby v domnení, že čím väčší nôž, tým väčším je nám pomocníkom. Vysvetľovanie či presviedčanie málo pomáha. Osvedčilo sa mi zorganizovať súťaž, v ktorej každý nadobudne osobnú skúsenosť so svojím nožom, čo je užitočné a čo nie. Pravdaže, pre inú činnosť môže byť "ideálny" nôž iný, ale niet nad osobnú skúsenosť.

Súťaž (družiny, oddielu,...) v rezaní (vlastným!) nožom
Každý vopred o súťaži vie, aby mal možnosť si podľa svojho vlastného výberu nôž vybrať a pripraviť (nabrúsiť,...).
Každý účastník dostane kus dreva (konára) asi štvrť metra dlhý, hrubý asi ako palec. Dôležité: rozdiely medzi pridelenými drevami nech sú čo najmenšie, ideálne žiadne; najlepšie by bolo drevá prideľovať losovaním.
Vysvetlia sa pravidlá. Na daný povel súťaž začne. Cieľom je v najkratšom čase drevo kdesi uprostred prerezať (ako bobor zubami robieva) svojím nožom až do vzniku dvoch kusov dreva, ale nesmie sa drevo zlomiť (ani na konci nie). Určí sa víťaz s najkratším časom a poradia ďalších; za nedodržanie pravidiel sa účastník vylúči (napr. ak si pomôže čo i len čiastočným zlomením dreva).

Od čias môjho detstva je mi blízky nôž krivák, ktorý bol pomocníkom môjho dedka. Od románového hrdinu Jerguša Lapina som si obľúbil kombináciu krivák a valaška. Keď som neskôr zistil, že valaška nie je na rúbanie príliš šikovná, obľúbil som si sekerky. Teraz vo vyššom veku si ako pomocníčku rád brávam neveľkú skladaciu pilku. Pri tom mi veľký nôž netreba, stačí neveľký ale ostrý a nie hrubý, s pevnou rukoväťou.
Ako schudnúť

Postupom času obvykle tučnieme, najmä keď nám chutí, máme čo, a zo všetkých strán (reklama, televízia) sa na nás valí o jedle a jedení, až sa z toho robí kult.
Aké má možnosti ten, kto chce schudnúť? Jesť menej, než telo vydá - to sú rôzne diéty, počítanie "kalórií" a pod., k obvyklému ešte poznámky:
• neprežierať sa: nejesť nad pocit nasýtenia; nejesť bezmyšlienkovite (automaticky); nejesť len preto, že prišla zaužívaná príležitosť (napríklad obvyklý čas jedla); nejesť len preto, lebo jedia iní ľudia; pri jedení si neustále všímať svoje pocity a myslieť na ne; len čo zmizne pocit hladu, prestať jesť a odložiť nezjedený zvyšok na neskôr,
• rozlišovať chuť a hlad; chuť nie je dôvod na jedenie - ak príde, mať pevnú vôľu, pomáha napiť sa vody, odísť z prostredia kde sa jedlo spomína alebo ponúka, začať telesnú činnosť (aj chôdza...),
• jesť len odmerané porcie,
• nutkanie jesť (žravosť) vyvoláva inzulín, ktorý sa v tele vytvorí po zjedení cukrov (teda aj škrobov...), preto býva jednoduchšie vôbec nezačať jesť, než prestať jesť,
• jedlo bez cukrov a cukrotvorných látok (škroby...) nevyvoláva tvorbu inzulínu, teda nepodporuje pocit hladu - sú to napr. orechy ("vlašské", slnečnica, buráky, ...), zväčša listová a koreňová zelenina,
• nepreberať bezmyšlienkovite rôzne rady, odporúčania, varovania len preto, že nám ich predkladajú, alebo že sú zaužívané (napr. dôležitosť ranného jedla),
• rozpoznať a nepočúvnuť reklamu, ktorá sleduje svoje vlastné odbytové ciele odlišné od našich zdravotných záujmov,
• dosť pomáha skracovať dobu počas dňa, počas ktorej jeme (obvykle to býva od raňajok po večeru) - napr. na 6 hodín, aj menej, napr. až na jednu hodinu denne,
• ľahko sa to povie, ťažšie sa to uskutočňuje,
• nezabudnúť na možnosť hladovky - viac napr. na:
   http://www.liecebnehladovanie.sk/component/k2/itemlist/
   https://vedomec.com/tag/hladovka/
   a iné stránky.Odkazy

Odkazy na iné zdroje, týkajúce sa skautskej praxe.

Šikovné ruky - práce a remeslá pre skautov. Autor Albert Boekholt. Preložil a upravil Jozef Ozábal, Atašé, 2013. Kniha z r. 1936 na stránke nitrianskych skautov.

Kniha o uzloch je tu - dá sa prezrieť, ale aj stiahnúť (pdf, asi 6,5MegaByte).
Veci popísané na tejto stránke, napriek snahe o najzrozumiteľnejší popis, nemusia byť celkom zrozumiteľné. Na požiadanie som v zásade ochotný veci osobne vysvetliť, ukázať, predviesť (bezplatne). Adresa je v záhlaví celkom prvej (najvyššej) stránky "Trenčan".

Autor: Ing. Vojtech Brabenec - Uzík, 52. klub oldskautov "Junák Považský", Trenčín, marec 2016 - apríl 2019.


(Koniec diela.)
      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku
Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: